Med kjærlighet til Lovund

Alltid utvikling.

Utvikling er ufravikelig. Det bakenforliggende formålet for all vår virksomhet er å bidra til positiv samfunnsutvikling.

Prosjekt: Bergkrystallen

Vi utvikler paradiset på Hamnholmen

Høsten 2021 sto Bergkrystallen på Hamnholmen ferdig. Bygget er tegnet av Anita Valrygg og springer ut av berget som en krystall. MBA Entreprenør har stått for bygging.

Bergkrystallen er representativt for næringsutviklingen på Hamnholmen, som tiltrekker seg stadig flere bedrifter. 

Vigner Olaisen leier ut to leiligheter i byggets andre etasje. I første etasje er det én mindre leilighet, samt lokaler til kioskdrift til leie.

Bergkrystallens kiosktilbud gjøre det allerede flotte badestedet på Valplassen, med sandstrand og demning, enda mer attraktivt for lokalbefolkning og besøkende.

Feirer 50-årsjublileum med stort premielotteri for "laksebarna"

Sammen med det lokale næringslivet og kommunen skal vi premiere «laksebarna» som blir født i jubileumsåret 2022. 

Alle barn som blir født i 2022 – samt tilflyttere med barn under 3 år per 2021 – er med i trekningen om premier fra et gavedryss. Kommunen stiller med ett år gratis barnehage som hovedgevinst, og det generøse næringslivet bidrar med blant annet gavekort på barnevogn og bleier på lokalbutikken – og andre attraktive og praktiske premier.

På denne måten ønsker vi å kommunisere vår støtte til alle som velger å etablere familie her i området, og å gjøre stas på «laksebarna» som kommer.

Trekning og premiering skjedde i juni 2022 i forbindelse med at det da var 50 år siden Steinar Olaisen og Hans Petter Meland satte i gang oppdrettseventyret i Lurøy.