Med kjærlighet til Lovund

Alltid utvikling.

Utvikling er ufravikelig. Det bakenforliggende formålet for all vår virksomhet er å bidra til positiv samfunnsutvikling.

Prosjekt: Bergkrystallen

Vi utvikler paradiset på Hamnholmen

Høsten 2021 sto Bergkrystallen på Hamnholmen ferdig.

Bygget er tegnet av Anita Valrygg og springer ut av berget som en krystall. MBA Entreprenør har stått for bygging.

Olaisen Blue skal huse gründere i leilighetene i andre etasje, og Vigner Olaisen skal leie ut lokaler til kioskdrift i første etasje.

Bygget er representativt for næringsutviklingen på Hamnholmen, som tiltrekker seg stadig flere bedrifter. 

Bergkrystallens kiosktilbud vil også gjøre det allerede fantastiske badestedet på Valplassen, med sandstrand og demning, enda mer attraktivt for lokalbefolkning og besøkende.

Feirer 50-årsjublileum med stort premielotteri for "laksebarna"

Sammen med det lokale næringslivet og kommunen skal vi premiere «laksebarna» som blir født i jubileumsåret 2022. 

Alle barn som blir født i 2022 – samt tilflyttere med barn under 3 år per 2021 – er med i trekningen om premier fra et gavedryss. Kommunen stiller med ett år gratis barnehage som hovedgevinst, og det generøse næringslivet bidrar med blant annet gavekort på barnevogn og bleier på lokalbutikken – og andre attraktive og praktiske premier.

Vi forventer ikke at et slikt incentiv skal få folk som ikke ønsker barn til å ombestemme seg. Vi ønsker likevel å kommunisere vår støtte til alle som velger å etablere familie her i området, og å gjøre stas på «laksebarna» som forhåpentligvis kommer.

Trekning og premiering vil foregå i juni 2022 i forbindelse med at det da er 50 år siden Steinar Olaisen og Hans Petter Meland satte i gang oppdrettseventyret i Lurøy.