Historien vår.

 Livslang kjærlighet til Lovund – i generasjoner

Ca. 1950

Grunnlaget - sammenvevde historier

Da mannen Vigner Olaisen og selskapets historier naturlig nok er uadskillelig sammenvevde, er det ikke lett å skjelne et tydelig startpunkt. Hvis vi likevel skal trekke en linje i sanden så begynte det hele med at Vigner og broren Charles skaffet seg skøyte og begynte med seifiske. Da de fikk behov for ei havn kjøpte de Hamnholmen. Den gang var det faktisk en holme, men i dag kommer man seg tørrskodd til Vigner Olaisen AS sine kontorer.

1983 - d.d.

Vigner Olaisen AS etableres

Ikke før 1983 etableres det offisielle aksjeselskapet. Selv om startstreken tegnes mye tidligere er formaliseringen viktig for fremtiden. Dagens AS er blant annet majoritetseier av Nova Sea AS, og er involvert i mye samfunnsutviklende aktivitet på Lovund.

90-tallet

Nova Sea

Det som i dag heter Nova Sea vokser seg stort mot slutten av 90-tallet. Utviklingen i selskapene som skaper grunnlaget for dagens aktivitet på Lovund skal bli svært avgjørende. I dag er Nova Sea en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg kompetanse fra hele landet.

1972

Starten på oppdrettseventyret

I 1972 starter Vigners sønn Steinar Olaisen og Hans Petter Meland med laks på Lovund. Den sommeren den første laksen settes ut markerer oppdrettseventyrets «Det var en gang». Steinar og Hans Petter bygger på fundamentet lagt av Vigner, med Hamnholmen som nøkkelsted for utviklingene som følger. 

Ca. 1991

Et veiskille

Etter en periode med blomstrende vekst og optimisme opplever den unge næringen et skjebnesvangert priskrakk. Svært mange oppdrettere opplever konkurs, men Steinar og Hans Petter klarer seg. Samtidig skjer det en endring som gjør det mulig for oppdrettere å kjøpe store mengder konsesjoner. Nye vekstmuligheter oppstår – og gripes.

“Lovund, du herligste sted på jord!”

- Vigner Olaisen