Eierskap + utvikling = sant

Eierskap.

Gjennom veloverveide kjøp og salg av selskaper støtter vi lokal vekst og skaperkraft. Vi er stolte av å få ta del i fantastiske bedrifters historie og drift. 

Åpen invitasjon

Vi er alltid interessert i dialog om nye case og prosjekter med relasjon til havnæringen!

Nova Sea

51,8 %

Sleneset Aqua Service

40,3 %

Hamnholmvalen Eiendom

35,6 %

Aminor

33,9 %

Kystinkubatoren

25,0 %

Lovund Eiendomsutvikling

21,7 %

Lovund Tourist

21,5 %

Bur Holding

5,6 %

Bur Eiendom

5,6 %

Polarsirkelen PLU

3,13 %