Eierskap + utvikling = sant

Eierskap.

Gjennom veloverveide kjøp og salg av selskaper støtter vi lokal vekst og skaperkraft. Vi er stolte av å få ta del i fantastiske bedrifters historie og drift. 

Åpen invitasjon

Vi er alltid interessert i dialog om nye case og prosjekter med relasjon til havnæringen!

Hamnholmvalen Eiendom

47,3%

Aquarius

30,2%

Olaisen Blue

58%

Sleneset Aqua Service

40,3%

Lovund Eiendomsutvikling

21,7%

Fisher Helgeland

26,8%

Lovund Tourist

21,5%

Alex Sushi Holding

13,34%

Bur Eiendom

5,6%

Polarsirkelen PLU

10,5%

Bur Holding

5,6%

Kystinkubatoren

30%