Eierskap + utvikling = sant

Eierskap.

Gjennom veloverveide kjøp og salg av selskaper støtter vi lokal vekst og skaperkraft. Vi er stolte av å få ta del i fantastiske bedrifters historie og drift. 

Åpen invitasjon

Vi er alltid interessert i dialog om nye case og prosjekter med relasjon til havnæringen!

Olaisen Blue

58,0 %

Nova Sea

51,6 %

Sleneset Aqua Service

40,3 %

Hamnholmvalen Eiendom

35,6 %

Aminor

33,9 %

Kystinkubatoren

30,0 %

Fisher Helgeland

26,8 %

Lovund Eiendomsutvikling

21,7 %

Lovund Tourist

21,5 %

Alex Sushi Holding

13,34 %

Polarsirkelen PLU

10,5 %

Bur Holding

5,6 %

Bur Eiendom

5,6 %